Om Covid-19

Covid-19

Bara Rent fortsätter att utföra städuppdrag men har vidtagit åtgärder med anledning av rådande situation. Här är varför du som kund kan känna dig trygg med oss:

  • Vi har skärpt våra rutiner för att förebygga och inte sprida smitta.
  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och alla medarbetare är informerade om nya restriktioner.
  • Vi säkerställer att våra medarbetare följer våra befintliga hygienrutiner och använder de skydd som finns för att hindra smittspridning.
  • Våra medarbetare är hemma så fort de känner sig sjuka eller har barn som är sjuka.
  • Om du är sjuk ber vi dig avboka ditt uppdrag. Detta gäller sedan tidigare men vi ber er nu vara extra noggranna med detta.
  • För dig som befunnit dig i områden som utrikesdepartementet definierat som riskområden, även om du inte uppvisar symtom, ber vi dig avboka städningen.

Kontakta oss